top of page

DIENSTEN

274540890_293683506168028_3590147550003535592_n.jpg

Aanplanting

Wanneer we bomen of struiken gaan aanplanten, wensen we uiteraard dat deze een lang en gezond leven kunnen leiden. Een aanplant op de correctie manier is hierin essentieel; verkeerd aangeplante bomen leiden immers vaak tot weinig groei, bloei of een zeer kort leven. Het is dus van groot belang dat bomen of planten worden aangeplant met de juiste kennis van zaken. Wij hebben reeds jarenlange ervaring in het kwalitatief aanplanten gaande van klein bosgoed tot grote bomen. Ook adviseren we graag bij de plantenkeuze voor uw project.

Heeft u een boom die spijtig genoeg plaats moet maken voor iets anders? In veel gevallen kan uw boom met de juiste voorbereiding en nazorg verplant worden naar een andere plaats. Neem gerust contact op en wij bekijken samen de mogelijkheden. 

180421670_244882097422576_8542815763039606242_n.jpeg

Snoeiwerk

Een groot deel van de job als boomverzorger bestaat uit het snoeien van bomen. Hoe en wanneer we een bepaalde boom gaan snoeien moet bij elke boom afzonderlijk worden geëvalueerd. 

Een verkeerde manier van snoeien op het verkeerde moment kan al snel dramatische gevolgen hebben.
Vooraleer we in een boom te werk gaan, bekijken we steeds waarom we de boom zouden snoeien en wat we ermee willen bereiken. Vakkennis en de juiste techniek is essentieel voor een correcte snoei van uw bomen.
Elke individuele boom wordt kritisch geanalyseerd, onderzocht en krijgt zijn eigen aanpak op maat. Zo vermijden we een monotone werkwijze en focussen we ons op de gezondheid en duurzaamheid van iedere unieke boom.
Dankzij constante bijscholing zorgen we ervoor dat we snoeiwerken op een zo veilig mogelijke manier kunnen uitvoeren, met zo min mogelijk hinder voor zowel de boom als de omgeving.

We snoeien klimmend of door gebruik van een hoogtewerker.

image00015.jpeg

Vellen & Demonteren

Helaas moeten hier en daar ook bomen geveld worden. Dit kan gebeuren om een terrein bouwklaar te maken, of omdat de boom de strijd heeft verloren tegen een aantaster of hierdoor te onstabiel is geworden. Ook ten gunste van een andere boom kan het soms noodzakelijk zijn om een naaststaande boom te verwijderen.

Ons team heeft uitgebreide ervaring om deze werken in alle omstandigheden vlot en veilig uit te voeren. Bomen die op een zeer beperkte ruimte staan en niet geveld kunnen worden, worden ter plaatse gedemonteerd en in stukken afgevangen met behulp van touwen.


De door ons verwijderde bomen worden steeds zo veel mogelijk gerecupereerd. Grote stammen vinden vaak een tweede leven als plank, balk, bank of tafelblad. Kleinere stukken vinden hun weg naar de draaibank om te herleven als o.a. schaaltjes of kommen.

De rest wordt verhakseld en blijft ter plaatse als voeding voor de omstaande bomen of wordt door ons gebruikt bij standplaatsverbetering voor bomen die het hard nodig hebben.

Gezonde bomen worden door ons niet verwijderd indien hiertoe geen gegronde reden is.

DSC_0004.JPG

Boomtechnisch Onderzoek (vta-attest)

Om de gezondheid, vitaliteit of stabiliteit van een boom te achterhalen, moet je over de juiste vakkennis beschikken.
Voor een boomtechnisch onderzoek komen we ter plaatse en analyseren we alle zichtbare symptomen die de boom vertoont. We kijken o.a. naar de bladbezetting, conditie, groeilengtes, zwammen, scheuren, holtes, aanhechtingen, enzovoort.
We verzamelen deze info in een gestructureerd verslag: een VTA-attest (Virtual Tree Assessment). Aan de hand van dit verslag kunnen we voor die unieke boom een gepaste aanpak adviseren of een beheerplan opmaken.
Dankzij regelmatig onderhoud en de opmaak van een VTA-attest, kan u als eigenaar eveneens aantonen dat u aan de zorgplicht van uw boom hebt voldaan bij o.a. schade aan andermans bezit.

133275954_778396479419610_5640616105507783478_n.jpeg

Bescherming Bomen op Bouwwerf

Wanneer bomen op een bouwwerf dienen behouden te worden, is het verstanding om voorafgaand de plannen te bespreken met een gespecialiseerd boomverzorger. 
Door de vele werken lopen bomen vaak onbewust veel schade op (o.a. wortelschade, bodemverdichting, schade aan stam en takken, bodemverontreiniging, veranderde waterhuishouding, grondophoging, e.a.). In veel gevallen wordt de veroorzaakte schade pas zichtbaar na enkele jaren, wanneer de boom stapsgewijs terecht komt in een neerwaardse spiraal van conditieverlies en aantastingen.
Wij voeren voor aanvang van de werken een inventarisatie met waardebepaling uit, bespreken de plannen, leggen de nodige maatregelen vast en voorzien regelmatige controles om op te volgen dat de voorgelegde maatregelen worden gerespecteerd en nageleefd.

278064808_734535987911896_3139447874297462035_n.jpg

Ploffen (pneumatische bodeminjectie)

Een bodem zonder zuurstof is ‘dode’ grond. Zowel de wortels van de bomen, het bodemleven, als de gewaardeerde schimmels (symbionten) hebben zuurstof nodig. Bodemverdichting is bij ons een groeiend probleem en komt veel vaker voor dan u denkt. Zo blijft er vaak een ondoorlaatbare laag over door zware machines tijdens bouwwerken of wordt de bodem keer op keer verdicht bij het maaien van gras. Ook grazers zoals koeien of paarden, die onder de kruinprojectie lopen, kan u vaak al als de oorzaak aanwijzen.

Bomen waarvan hun standplaats te hard wordt verdicht, krijgen het jaar na jaar moeilijker om hun wortels te laten functioneren en komen snel in de problemen om voldoende reserves op te slaan. Wanneer een boom symptomen van achteruitgaande conditie begint te tonen, is dit proces vaak al jaren bezig. Wanneer hierbij tijdig wordt ingegrepen, kunnen we dit vaak nog verhelpen.

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen!

Onze ploffer is een machine die een holle staaf tot 70 cm diep in de grond trilt, waarna er onder hoge druk lucht in de grond wordt geblazen. Zo ontstaan er allerlei luchtaders in de bodem, zonder de wortels te beschadigen. Op die manier brengen we niet alleen terug lucht in de bodem, maar geven we ook een 'boost' aan het bodemleven en de schimmels.
Naast het feit dat we (opnieuw) doorwortelbare ruimte creëren, verbetert deze methode ook het drainerend vermogen van de bodem.

274905716_5485130088168620_3583638390413012644_n.jpg

Ecologische Projecten

De aanwezigheid van insecten, vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren daalt aan een schrijnend tempo. Onze kale landschappen en tuinen, vaak volledig bedekt met een gemillimeterde grasmat, maken het hun steeds moeilijker om voeding of schuilmogelijkheden te vinden.
Houtwallen, houtkanten, nestkasten, composthopen, bloemenweides, struwelen, bijenhotels, enzovoort.. dragen ruim bij aan de lokale fauna.
Wij komen graag ter plaatse om samen te bekijken hoe we uw tuin of terrein ecologisch kunnen opwaarderen. Hierbovenop krijgt u nog eens gratis kijkplezier op zowel mooie bloemen en vlinders, als allerlei vogels die op zoek gaan naar voedsel in uw ecologisch paradijs!

273697926_750684529172440_1328341670985655937_n.jpg

Natuurlijke Omheiningen

Naast alle werken in en rond bomen, plaatsen wij ook allerhande omheiningen met natuurlijke materialen. Grotendeels gebruiken wij hiervoor schermen van Hazelaar, Wilg, Kastanje of Robinia. Ook een gevlochten wilgenscherm met levende palen behoort tot de mogelijkheden.
Vaak combineren we dit met een gepast bloemenmengsel. Deze combinatie zorgt enerzijds voor een warme en natuurlijke look, anderzijds kunnen we hiermee de biodiversiteit in uw tuin of domein opkrikken.

8820 Torhout
8301 Knokke-Heist

+32 (0)472 35 85 05

Bedankt voor de inzending!

bottom of page